Mapping the world

website_mapping_the_world_overview_lijnen

 

In de bundel Een vreemde thuis, thuis in den vreemde nemen tien auteurs uit diverse disciplines en geboortelanden als Iran, Nederland, Suriname, België en de VS, ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst. Verder slijpen ze hun vakoog met beschouwingen over vreemd en thuis zijn, en gaan ze na hoe deze inwerken op hun professie en persoonlijke leven. Daarnaast tonen drie portretten van een Japanse uit Amsterdam, een Nederlandse over Singapore en een Koreaanse Duitser vanuit Chicago over hoe de wereld een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren. Gezamenlijk laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken.

Mapping the world United states

Mapping the world United states

Placed and Dis-Placed in Montana: Finding Home in Relationships to People and Place / Walter Gulick

Home. An endless journey / Katie Lee Weille

 

 

 

Mapping the world Suriname

Mapping the world Suriname/India

Migratie, mobiliteit en intergenerationele eigen kracht Anita Nanhoe

 

 

 

 

 

Mapping the world Peru

Mapping the world Peru

Lessen in bescheidenheid. Reizen naar Peru / Jeanine Suurmond

 

 

 

 

Mapping the world Nederland

Mapping the world Nederland

Vreemd en thuis: over veranderen, ontwortelen en thuisraken / Sietske Dijkstra en Lia van Doorn

Nooit meer thuiskomen: vervreemding tot de dood erop volgt / Rene Gabriels

Betekenissen van (t)huis / Sietske Dijkstra

 

 

Mapping the world België

Mapping the world België

Je moet het allemaal zelf doen… / Mick Matthys

 

 

 

 

Mapping the world Turkije

Mapping the world Turkije

Je kan niet anders zijn dan wie je bent / Froukje Santing

 

 

 

 

Mapping the world Korea

Mapping the world Duitsland/Korea

Portret Florian

 

 

 

 

Mapping the world Japan

Mapping the world Japan

Portret Kiyoko

 

 

 

 

Mapping the world Singapore

Mapping the world Singapore

Portret Machteld

 

 

 

 

Mapping the world India

Mapping the world Suriname/India

Migratie: lotsverbetering voor veel vrouwen / Bea Lalmahomed

 

 

 

 

Mapping the world Iran

Mapping the world Iran

Een verschuivende zoektocht naar het thuisgevoel / Halleh Ghorashi