Migratie: lotsverbetering voor veel vrouwen

Bea Lalmahomed, pedagoog en deskundig in eervraagstukken, laat op ervarings-gerichte
wijze zien hoe drie generaties vrouwen in het proces van immigratie uit India
naar Suriname en Nederland door grote verandering van leefomgeving geleidelijk
meer ruimte en agency kunnen verwerven. Bij aankomst in Nederland werkte Bea
aan haar opleiding en had ze een baan om de overtocht van haar broers en zussen
naar Nederland mogelijk te maken. Met eigenzinnigheid en humor stak zij direct
de handen uit de mouwen. In het begin had zij heimwee naar Suriname: ‘Ik wilde
terug naar huis, naar de tropen.’ Zij schrijft haar essay aan de hand van haar familiegeschiedenis.
Haar verhaal is tegelijkertijd een ode aan haar moeder. Bea en haar
ouders vingen in Nederland een aantal jaren tezamen aan huis slachtoffers op van
geweld. Ze beschrijft de ondernemingszin, het doorzettingsvermogen en de moed
van vrouwen in haar familie en de manier waarop zij de migratiekansen hebben benut.