Home. An endless journey

Katie-Lee Weille, maatschappelijk werker en psycholoog, ontwikkelde het begrip identity homes dat is ontstaan uit haar idee van een verschuivend thuis in haar eigen leven. Ze beschrijft hoe ze met haar huidige gezin verblijft in het Amerikaanse familiezomerhuis en welke herinneringen en sensaties dat oproept. Identity homes zijn bij elkaar gesprokkelde zelfgeschapen plaatsen en momenten van thuis in een zeer dynamische wereld. Zij herkent zich in de culturele nomade van Braidotti.

Weille groeide op in de VS, ging in New York naar school en de liefde bracht haar eind jaren negentig naar Nederland. In haar psychotherapiepraktijk ziet zij veel ex-pats en cliënten die een complexe identiteit ontwikkelden en inzagen dat thuis eigenlijk een illusie was. Interessant is ook dat haar cliënten graag een taalspel spelen door Engels met haar spreken. Weille spiegelt zich in haar betoog aan de psychoanalyse en reflecteert op nationale identiteit. In Nederland en Engeland wordt ze gezien als de Amerikaanse. Dat betekent vaak de buitenstaander. Haar blik op Nederland verschuift naarmate ze er langer woont. Wanneer wordt het lomp om openlijk te zeggen waar het op staat, hoe goed wordt er eigenlijk nagedacht en wie discussieert er over belangrijke waarden of beslissingen? Weille, die zelf een grote sprong maakte, houdt de nationale identiteit van Nederlanders een spiegel voor.