Placed and Dis-Placed in Montana: Finding Home in Relationships to People and Place

Montana mountainsWalter Gulick, filosoof uit de staat Montana, beschrijft in zijn essay hoe de bergen, het buitenleven en de noodzakelijke reparaties en verbeteringen aan zijn huishem een gevoel van thuis bieden. Een gevoel dat volgens Gulick gekoesterd en onderhouden moet worden. Hij verwijst naar het krachtige verhaal dat Odysseus het echtelijke bed bouwde op de stam van een olijfboom. Maar tegelijkertijd weten we dat Penelope veel alleen in dit bed sliep en dat het grootste gedeelte van de vertelling zich niet thuis maar juist in den vreemde afspeelde: vreemde wateren, onbekende steden en koninkrijken. Hij gebruikt het begrip reclaiming home als en aansporing om niet-aflatend energie te steken in het (her)scheppen van een thuis.
Een thuis dat verder reikt dan het huis en dat ook mee kan gaan op reis en naar huis terugkeert. Thuis is in zijn essay altijd verbonden aan plaats, handeling en zeker ook aan de mensen om je heen.