Betekenissen van (t)huis

Sietske Dijkstra, psycholoog, vraagt in haar essay aandacht voor de paradox dat een huis niet altijd een veilige haven – een thuis – is. In haar essay neemt ze de lezer mee in een zoektocht naar associaties bij huizen. Daarbij strekt haar begrip ‘huis’ verder dan een stenen gebouw met een voordeur en een dak. Ze laat zien dat een huis onlosmakelijk is verbonden met identiteit. Huishoudens die een huis bewonen, zijn een tijdelijke verzameling individuen. Naast verbondenheid is er ook de behoefte aan afzondering en aan contemplatie. Ze beschrijft hoe zij haar thuisgevoe vindt tijdens wandelingen en in de zelfgezochte ervaring om ergens vreemd te zijn.
Dan schuift de dominantie van werk en plicht even naar de achtergrond en maakt een vrije gedachtestroom mogelijk. Vanuit haar vak schetst zij hoe bij intiem geweld thuis een gevangenis kan zijn waarin macht en onmacht een belangrijke rol spelen.
Aan de hand van het werk van Polanyi laat ze de waarde zien van ervaringskennis (tacit knowing) bij een zorgvuldige aanpak van geweld in intieme kring.