Thuis en vreemd

Coverboek afbeelding op 'Een vreemde thuis, thuis in den vreemde' van Paulien Lethen

Coverboek afbeelding op ‘Een vreemde thuis, thuis in den vreemde’ van Paulien Lethen

De auteurs raken met hun persoonlijke en wetenschappelijke inzichten aan een ontwikkeling die we allen delen:
het thuisgevoel is aan de wandel en betekenissen verschuiven.
Dat heeft diepgaande consequenties voor onze identiteit.
De mobiliteit, maar ook de onzekerheid zijn toegenomen.
Niemand kon (achter)blijven of blijven zitten.
Eigenlijk is iedereen van het erf af geraakt.

 

Deel I Thuis en vreemd van het boek Een vreemde thuis, thuis in den vreemde omvat:

Nooit meer thuiskomen: vervreemding tot de dood erop volgt
Rene Gabriels

 

Betekenissen van (t)huis
Sietske Dijkstra

 

Placed and Dis-Placed in Montana: Finding Home in Relationships to People and Place
Walter Gulick

 

Portret Florian