Je moet het allemaal zelf doen…

Mick Matthys werd geboren in België. Hij emigreerde naar Nederland vanwege
de mogelijkheid om een baan als onderzoeker te verwerven aan een universiteit.
Voor hem was die sprong niet gemakkelijk, maar hij stond niettemin niet ter
discussie, aangezien hij deze kans op sociale stijging door werk met beide handen
aangreep. Hij kijkt in zijn essay terug op een lange loopbaan en veel herinneringen
die hij en route in België en Nederland opdeed. Deze culmineerden in zijn
recente proefschrift over Doorzetters (2011) en sociale stijging dat veel theorie en
aansprekende voorbeelden bevat. Bij zijn migratie moest hij iets achterlaten en
verwierf hij ook nieuwe inzichten. Er glinstert door de tekst heen dat hij ook zelf
gedurende zijn reis is veranderd en tegelijkertijd onmiskenbaar dezelfde bleef.