Nieuw wij

Ik ben een van de tien auteurs van het boek Een vreemde thuis thuis in den vreemde, waarvan deze website deel uitmaakt. Migreren, loslaten en thuisraken. Razend actuele, interessante en tegelijk weerbarstig thema’s. Terecht dat Sietske Dijkstra en Lia van Doorn er een heel boek over hebben samengesteld. We moeten nieuwsgierig blijven naar elkaars verhalen om elkaar te kunnen begrijpen en doorgronden. Maar ook, zoals site www.nieuwwij.nl het formuleert, om een samenleving te kunnen realiseren waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging?

In mijn essay ´Je kan niet anders zijn dan wie je bent´ schrijf ik onder meer over de voorwerpen – schilderijen, kettingen, tapijten, porselein, kaligrafie – die ik van mijn reizen door Turkije en omringende landen heb meegenomen. Ze sieren nu mijn Nederlandse huis. Voor mij zijn het meer dan dierbare objecten. Het zijn de tastbare bewijzen van mijn wereld. Van wie ik ben.

Nieuwwij heeft in de afgelopen jaren filmpjes op hun site geplaatst over het thuisgevoel van verschillende mensen in Nederland. Ik ben één van de geïnterviewden. En het zal u niet verbazen dat de maker van die filmpjes, Haydar Cakal, voorstelde om mijn thuisgevoel in Nederland te illustreren aan de hand van een rondleiding langs de voorwerpen in mijn woonkamer. Hij zag het als een metafoor voor mijn leven.

Ik nodig ook u graag uit om mijn bestaan binnen te stappen. Nu eens niet in woord, zoals we met het boek Een vreemde thuis in den vreemde doen, maar in beeld: http://www.nieuwwij.nl/video/het-thuisgevoel-van-froukje-santing/

Froukje Santing