Inhoudsopgave

Voorwoord
Karen van Oudenhoven-van der Zee

Proloog
Vreemd en thuis: over veranderen, ontwortelen en thuisraken
Sietske Dijkstra en Lia van Doorn

I Thuis en vreemd
Nooit meer thuiskomen: vervreemding tot de dood erop volgt
Rene Gabriels

Betekenissen van (t)huis
Sietske Dijkstra
Placed and Dis-Placed in Montana: Finding Home in Relationships to People and Place
Walter Gulick

Portret Florian

II Verschuivend thuisgevoel
Een verschuivende zoektocht naar het thuisgevoel
Halleh Ghorashi

Home. An endless journey
Katie Lee Weille

Je kan niet anders zijn dan wie je bent
Froukje Santing

Portret Kiyoko

III Intergenerationele mobiliteit
Je moet het allemaal zelf doen…
Mick Matthys

Migratie, mobiliteit en intergenerationele eigen kracht
Anita Nanhoe

IV Vreemd en thuis
Portret Machteld

Lessen in bescheidenheid. Reizen naar Peru
Jeanine Suurmond

Migratie: lotsverbetering voor veel vrouwen
Bea Lalmahomed

Epiloog
Huizen zonder daken? Migratie en identiteit als kern van thuis
Lia van Doorn en Sietske Dijkstra

Bijlagen
Lexicon
Dankwoord
Over de auteurs