Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra (1960) studeerde Psychologie in Groningen met het accent op vrouwenstudies. Ze werkte als onderzoeker bij het NcGv, de VU en de Universiteit Utrecht. In 2000 promoveerde ze op Met vallen en opstaan, hoe vrouwen en mannen in relaties betekenis geven aan ervaringen met geweld in de kindertijd. In 1998 startte ze Bureau Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) gericht op professionalisering, advies en (internationaal) praktijkgericht onderzoek in het sociale domein. Van 2006 tot 2009 was ze lid van de I-redactie van Ouderschapskennis. In 2005 richtte ze de ‘Academie van Vrouwen tegen Geweld’ (AVG) op. Vanaf 2007 tot medio 2014 is ze lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten bij Avans (www.expertisecentrum-veiligheid.nl). Ze publiceerde verscheidene boeken, waaronder (samen met Nicole Dartel) Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld (2011), over (taciete) ervaringskennis in relatie tot leren en professioneel handelen. Van 2010 tot december 2012 was ze lid van de commissie Samson.

linkedin