Mick Matthys

Mick Matthys (1945) studeerde wijsbegeerte en sociale Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1976 was hij als universitair docent verbonden aan de vakgroep Sociale Pedagogiek en de sectie Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht (onderwijs en onderzoek naar socialisatie en jeugdsubculturen). Hij publiceerde over jeugdsociologie en jeugdcultuur en jeugdhulpverlening. Hij werkte hij als programmadirecteur van de Master ‘Management en Communicatie’ aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Voor zijn proefschrift deed hij biografisch onderzoek naar de loopbaan en levensloop van academici, afkomstig uit het arbeidersmilieu. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam deed hij onderzoek naar de biografie, het onderwijstraject en typologie van eerste generatie studenten. Op dit moment doet hij bij de USBO onderzoek naar de constructie van (professionele) identiteit bij sociale stijgers.

linkedin