Lia van Doorn

Lia van Doorn (1961) studeerde Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht (UU). Ze was als onderzoekster verbonden aan de Faculteit Algemene Sociale Wetenschappen van de UU en aan het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn. In 2002 promoveerde ze op Een tijd op straat. Een volgstudie naar (ex-) daklozen in Utrecht (1993-2000). In 2005 verwierf ze een beurs voor een post-doc plaats als gastonderzoeker bij het Institut National d’Etudes Demographiques (INED) in Parijs. Sinds 2007 is ze Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU. Ze richt zich op (hulp- en dienstverlening aan) mensen in de marge van de samenleving en op beroepsethiek in het sociaal werk. Ze is voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en redactielid van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS). Daarnaast participeert ze in internationale netwerken en is lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsinstelling.

linkedin