Karen van Oudenhoven-van der Zee

Karen van Oudenhoven-van der Zee (1966) studeerde in 1990 cum laude af in de Persoonlijkheidsleer en de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 2001 werd zij hoogleraar aan dezelfde universiteit. Haar onderzoek is gericht op culturele diversiteit op de werkvloer, waarbij zij vooral geïnteresseerd is in de invloed van persoonlijkheid, organisatieklimaat en identiteit op diversiteitsuitkomsten in organisaties. Sinds 2005 combineert zij een leerstoel Organisatiepsychologie, Culturele Diversiteit en Integratie met bestuurlijke rollen, achtereenvolgens als directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (RUG) en als decaan aan de Universiteit Twente. Met ingang van april 2014 zal zij werkzaam zijn als decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

linkedin