Jeanine Suurmond

Jeanine Suurmond (1965) promoveerde in 1998 op Grenzen aan grenzen, een analyse van debatten over vluchtelingen en migranten. Ze werkt als postdoconderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam. Zij is projectleider van het Europese project ‘Culturally Competent in Medical Education (C2ME), dat wordt gecofinancierd door het EACEA ERASMUS Leven Lang Leren Programma (2013) en dat zich richt op het ontwikkelen van een programma dat zowel docenten als beleidsmakers op het gebied van medisch onderwijs over diversiteit ondersteunt. Verder geeft en ontwikkelt zij onderwijs over etnische diversiteit binnen het medisch onderwijs. Zij maakte een e-learning module voor geneeskundestudenten over het werken met tolken en schreef met co-auteurs het casuïstiekboek ‘Arts van de wereld. Etnische diversiteit in de medische praktijk’ (2012). Hiernaast doet zij kwalitatief onderzoek naar zorg aan patiënten van allochtone herkomst. Zij publiceerde peer-reviewed artikelen over etnische diversiteit en patiëntveiligheid, over brandwondenzorg aan allochtone kinderen, en over medische zorg aan asielzoekers.

linkedin