Bea Lalmahomed

Bea Lalmahomed studeerde MO-A & B Onderwijskunde pedagogiek/psychologie aan het Nutseminarium voor pedagogiek aan de UvA. Daarnaast studeerde zij aan de VU sociaal-culturele wetenschappen, minderhedenstudies. In 1992 richtte zij het Sociaal cultureel Gedragswetenschap-pelijk Bureau op (thans Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken) waar zij gedragsanalyses pleegt voor overheidsinstellingen èn slachtoffers. Sinds 1989 is zij docent aan de Hogeschool InHolland. Van 1989-2010 is senior wetenschapper geweest op de Leidse, Utrechtse, VU en UvA. Zij publiceerde verscheidene studies waaronder (samen met Lenie Brouwer en Henna Josias) Andere tijden andere meiden (1992)– een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Hindostaanse vrouwen(1992) – de geschiedenis van zes generaties. Schade, schande schuld (1995)– hulpverleners over seksueel misbruik en lichamelijk geweld onder Creolen en Hindostanen. Creoolse vrouwen (1999)– opvoeding en levensstijl. Eer, leven met eergedrag en eerverlies (2011) seksueel misbruik & lichamelijke mishandeling bij Hindoe en Islamitische meisjes en vrouwen. Zij is ook mede auteur in diverse bloemlezingen.

LinkedIn