Anita Nanhoe

Anita Nanhoe (1972) studeerde Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie en Klinische & Gezondheidspsychologie in Leiden. In april 2012 promoveerde zij op een onderzoek naar de succesbevorderende factoren in de onderwijscarrières van allochtone en autochtone academici uit lagere milieus in Nederland. Anita heeft een rijkelijk werkverleden binnen diverse disciplines in de sociale sector. Sinds 2002 houdt zij zich binnen de gemeente Rotterdam bezig met onder andere onderwijsvraagstukken en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook initieert en coördineert zij sinds 2008 in G4-verband gezamenlijke onderzoeken op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en werkt zij als coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken in de regio Rotterdam-Rijnmond. Naast haar arbeidsbetrekkingen houdt Anita zich bezig met ontwikkelingswerk en gendergerelateerde vraagstukken. Anita werkt vanuit het dynamische systeemperspectief en legt in al haar werk een verbinding tussen wetenschappelijke kennis met de praktijk.

LinkedIn Anita Nanhou