Auteurs

In de bundel Een vreemde thuis, thuis in den vreemde, onder redactie van Sietske Dijkstra en Lia van Doorn, nemen tien auteurs uit diverse disciplines en geboortelanden als Iran, Nederland, Suriname, België en de VS, ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst. Verder slijpen ze hun vakoog met beschouwingen over vreemd en thuis zijn, en gaan ze na hoe deze inwerken op hun professie en persoonlijke leven. Daarnaast tonen drie portretten van een Japanse uit Amsterdam, een Nederlandse over Singapore en een Koreaanse Duitser vanuit Chicago over hoe de wereld een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren. Gezamenlijk laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken.

 

Redactie

Sietske Dijkstra en  Lia van Doorn

Voorwoord

Karen van Oudenhoven-van der Zee

Auteurs

Sietske Dijkstra, Rene Gabriels, Halleh GhorashiWalter Gulick, Bea Lalmahomed,  Mick Matthys, Anita NanhoeFroukje Santing,  Jeanine Suurmond en Katie Lee Weille.