Ontheemding bij en heroveren thuisgevoel na huiselijk geweld

Wat doet geweld met je thuisgevoel?

‘Door gevaarlijke relaties raken mensen afgesneden en ontheemd’ schrijft Sietske Dijkstra en ‘huiselijk geweld verwijst naar barsten in de intieme levenssfeer. Iedereen is daar noodgedwongen in transitie’ Haar essay is te lezen in  ‘Een vreemde THUIS in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’ (Dijkstra & Van Doorn (red), 2014).

Deze netwerkbijeenkomst van de AVG, de Academie van vrouwen tegen Geweld,op 28 mei 2015 in Utrecht vanaf 17.30 uur  wordt ingeleid door Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed, zie www.bureaueergerelateerdgeweld.nl. Beiden hebben een bijdrage geleverd aan het boek ‘Een vreemde THUIS in den vreemde’. Bea schrijft over migratie als lotsverbetering voor Surinaamse vrouwen aan de hand van de historie van haar moeder en haar werk als eerdeskundige. Ze vertelt hoe vele weggelopen meisjes met indringende levensgeschiedenissen van geweld en prostitutie een  hernieuwd thuisgevoel opdeden in de liefdevolle opvang bij haar ouders thuis en hoe daarmee hun zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen weer kon groeien.   Sietske beschrijft in haar essay, de inleiding en in drie portretten de vele betekenissen van (t)huis. Ze legt een verband tussen de plaats die veiligheid, bescherming en ruimte zou moeten bieden en de vervreemding en ontheemding die ontstaat door mishandeling in intieme relaties, waardoor mensen afgesneden raken van hun thuisgevoel. In de inleiding wisselen film, verhaal, reflectie en interactie elkaar af. We gaan in op het karakter van het boek en spitsen dit toe op ontheemding en heroveren van het thuisgevoel.

Het bestuur van de AVG stelt dat ze het het thema (t)huis en wat huiselijk geweld met ons thuisgevoel doet de moeite waard om verder uit te diepen. Ze verwacht dat de analyse en het gesprek met elkaar uitnodigt wat dit voor professionals en betrokkenen betekent als het gaat om de preventie en aanpak van geweld in huiselijke kring.

Neem alvast een kijkje op www.vreemde-thuis.nl  Daar kan je ook het boek in ‘Een vreemde thuis in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’ bestellen. Aangeraden wordt om de essays van Bea en Sietske en de inleiding van tevoren te lezen.

Doelgroep

Zowel leden als niet-leden van AVG. Ook mannen zijn welkom.

Aanmelden

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, aanmelden kan  bij secretarisavg@gmail.com.

Programma

17.30 uur: eten en gelegenheid tot netwerken
18.15 uur: inhoudelijke bijeenkomst
20.15 uur: netwerkborrel

Datum: 28 mei
Tijd: 17.30 uur tot 20.15 uur
Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht.
Kosten: voor leden gratis, voor niet leden € 50,- (inclusief eten & drinken), voor studenten: € 25,- (inclusief eten & drinken)